Телепрограмма

5 канал
6:00 Мультфильмы

8:00 Таңкы Беш

10:05  Мультфильм

11:30  Художественный фильм

14:00 НОВОСТИ

14:15 Сериал “Кызыл жоолук жалжалым”

15:10 Документальный фильм

16:00 ЖАНЫЛЫКТАР

16:15 Документальный фильм

17:00 Манасчы менен маек (түз эфир)

18:00 Документальный фильм

19:00 НОВОСТИ

19:35 Документальный фильм

20:00 ЖАНЫЛЫКТАР

20:35 Сериал “Кызыл жоолук жалжалым”

21:30 «Ак-Чөлмөк» маданий-музыкалык көрсөтүүсү (түз эфир)

23:00 Новости

23:35 Жанылыктар

00:10  -6:00 Ночное вещание

6:00 Мультфильмы

8:00 Таңкы Беш

10:05 Мультфильм

11:30 Художественный фильм

14:00 НОВОСТИ

14:15 Сериал “Кызыл жоолук жалжалым”

15:00 “Асылзат” телекөрсөтүүсү (кайталоо)

16:00 ЖАНЫЛЫКТАР

16:15 Художественный фильм

19:00 НОВОСТИ

19:35  Nitro Events

20:00 ЖАНЫЛЫКТАР

20:35  Документальный фильм

20:50  “ШААРДЫКТАР” теледолбоору

21:35  А.Кыязовдун автордук корсотуусу

22:00 Сериал “Кызыл жоолук жалжалым”

23:00 Новости

23:35 Жанылыктар

00:10  -6:00 Ночное вещание

6:00 Мультфильмы

08:00 Таңкы Беш

10:05 “ШААРДЫКТАР” теледолбоору (кайталоо)

10:50  Художественный фильм

14:00 НОВОСТИ

14:10 Сериал “Кызыл жоолук жалжалым”

16.00 ЖАНЫЛЫКТАР

16:10 Художественный фильм

19:00 НОВОСТИ

19:35 «ЭГИЗ ЖУРОК» телесериалы. Премьера

20:00 ЖАНЫЛЫКТАР

20:35 Сериал “Кызыл жоолук жалжалым”

21:30 «Ак-Чөлмөк» маданий-музыкалык көрсөтүү (түзэфир)

23:00 Новости

23:15 Жанылыктар

23:30 — 6:00 Ночное вещание

6:00 Мультфильмы

8:00 Таңкы Беш

10:05 Мультфильм

11:30  Художественный фильм

”14:00 НОВОСТИ

14:15 Сериал “Кызыл жоолук жалжалым”

15:00  УЧУРДА   Түзэфир

15:35 Документальный фильм

16:00 ЖАНЫЛЫКТАР

16:10 Документальный фильм

18:00 Учурда (повтор)

18:30 Документальный фильм

19:00 Новости

19:30  А.Кыязовдун автордук корсотуусу

20:00 Жаңылыктар

20:35 Документальный фильм

20:50 «АЙМАКТАР» теледолбоору

21.45  Сериал  “Кызыл жоолук жалжалым”

23:00 Новости

23:35 Жанылыктар

00:10 -6:00 Ночное вещание

6:00 Мультфильмы

8:00 Таңкы Беш

10:05 «АЙМАКТАР» теледолбоору (кайталоо)

11:00 Художественный фильм

” 14:00 НОВОСТИ

14:10 Сериал “Кызыл жоолук жалжалым”

15:00 “БЕШИНЧИДЕ БЕШӨӨ” с Керим Айдаровым

16:00 ЖАНЫЛЫКТАР

16:10 Художественный фильм

19:00 НОВОСТИ

19:35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ — Г.Уметалиева

19:45  Документальный фильм

20:00 ЖАНЫЛЫКТАР

20:35 Сериал “Кызыл жоолук жалжалым”

21:50 “БЕШИНЧИДЕ БЕШӨӨ” с Керим Айдаровым  (кайталоо)

23:00 Новости

23:35 Жанылыктар

00:10 -6:00 Ночное вещание

6:00 Мультфильмы

9:00 Танкы Беш

11:05 Спорт-mix

12:30 Детская образовательная программа «Чипстеры»

12:50 Мультфильм

14:00  Сериал  “Кызыл жоолук жалжалым”

17.00 Художественный фильм

20:00  «АПТА СЕРЕП»- маалымат-аналитикалык көрсөтүүсү

20:45   «АТАЙЫН КОЗОМОЛ»   атайын чыгарылыш

21:05   «ЭГИЗ ЖУРОК» телесериалы. Премьера

21:30 Художественный фильм

00:30 -6:00 Ночное вещание

6:00 Мультфильмы

9:10 Nitro Events

9:40  Детская образовательная программа «Чипстеры»

10:00 Документальный фильм

11:10 «Апта сереп» маалымат-аналитикалык көрсөтүүсү

12:00  Спорт-mix

13:00  Документальный фильм

13:35 «ЭГИЗ ЖУРОК» телесериалы. Премьера

15:10 Художественный фильм ”

19.00 «АСЫЛЗАТ» телепрограмма

20:00 «ГЛАВНЫЕ ИТОГИ НЕДЕЛИ» (Информационно-аналитическая программа)

20:45  Художественный фильм

22:35 Художественный фильм

00:00 – 6:00 Ночное вещание